Kristin Granli er utdannet ved universitetet i Oslo 1981. Har vært praksiseier og jobbet på Kløfta siden 1982. Tidligere styremedlem av Romerike tannlegeforening i flere perioder. Har også jobbet 1 år i  Øverbygd i Troms.


Even Granli Jokstad gikk ut fra universitetet i Oslo i 2008. Har i tillegg godkjenning for Helfo refusjon ved implantatprotetikk fra 2013. Tidligere redaktør i Oslo tannlegeforenings tidsskrift OTF nytt. Har tidligere jobbet for flere store klinikker i Oslo. Er vokst opp på Kløfta.


Asgeir gikk ut fra universitetet i Bergen 2007, jobbet 1 år i Tromsø før han begynte her august 2008. Tidligere styremedlem av Romerike tannlegeforening i flere perioder.


Monica møter du stort sett smilende inne hos Asgeir, i reseposjonen eller i telefonen. Er fra Kløfta og har jobbet hos oss siden 2007.


Jeanette jobber som regel inne sammen med Even. Ofte er det hun du vil møte først når man kommer inn hos oss. Har jobbet hos oss siden 2018.


Gudrun er det som har jobbet her lengst med over 25 år. Er som regel inne hos Kristin


Historie

Tannlege Granlis kontor ble etablert på Kløfta i 1957 av Bernhard Granli. Den første klinikken var lokalisert der det nå er advokat og eiendomsmeglere.

I 1975 flyttet klinikken til andre lokaler i det gamle bankbygget i Trondheimsveien vis a vi KB senteret. Der jobbet Bernhard frem til han pensjonerte seg i 1992. Kristin Granli begynte å jobbe hos sin far etter uteksaminering fra universitetet i Oslo i 1982. I 1992 overtok hun driften av klinikken.

Den gamle klinikken ble med tiden for liten for å tilfredsstille dagens krav til drift. Dagens klinikk i Trondheimsveien 84 ble etablert i februar 2007. Det er nå topp moderne klinikk med 4 behandlingsrom.

I 2018 ble driften av klinikken overtatt av tannlegene Even Granli Jokstad og Asgeir Sæbø Nilsen. Driften fortsetter som før med de samme tannlegene som behandlere.

Vi er en klinikk med solid lokal forankring. Alle våre medarbeidere har tilknytning til Kløfta og de fleste bor eller er vokst opp her.