Covid-19 åpningstider og behandlingstilbud.

I denne perioden med økt Covid-19 smittevern har vi reduserte åpningstider. Vi følger nasjonale retningslinjer og utfører kun akuttbehandling

I denne perioden med økt Covid-19 smittevern har vi reduserte åpningstider. Disse vil gjelde inntil videre. Vi følger nasjonale retningslinjer og utfører kun akuttbehandling på friske pasienter som ikke har uavklart smittesituasjon. Pasienter med mistenkt eller verifisert Covid-19 smitte er det opprettet et akuttbehandlingstilbud via det odontlogiske fakultet. Vi sender gjerne henvisning ved behov.

Nye åpningstider er 09-13 mandag til fredag. For akutthjelp ta kontakt per telefon 63980119.

Utdrag fra helsedirektoratets beslutninger og anbefalinger for tannhelsetjenesten:

Med akutt behandling menes i disse anbefalingene behandling som ikke kan utsettes. Dette kan eksempelvis være på grunn av smerter, åpenbart alvorlige tilstander som traumer og akutte infeksjoner som tilsier at pasienten får tilbud om rask konsultasjon og behandling. Slike tilstander krever adekvat medisinsk/odontologisk hjelp uten unødig tap av tid.