Personvernerklæring

Vi behandler personopplysninger i vårt daglige virke som tannklinikk. Som en følge av reglene for GDPR legger vi nå vår personvernerkæring på her.

Personvernerklæring: Behandling av personopplysninger i Kløfta Tannlegesenter AS
Når du er i kontakt med oss som pasient, eller på annen måte, vil Kløfta Tannlegesenter AS og
ansvarlig behandler behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon
om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til
behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Kløfta Tannlegesenter AS v/styreleder
Even G Jokstad. Du kan kontakte oss på følgende:
Adresse: Trondheimsvegen 84, 2040 Kløfta
E-post: post@ktannlege.no
Telefon: 63980119
Organisasjonsnr.: 920431933

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte
ovennevnte.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan
vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1. I forbindelse med at vi behandler pasienter. I denne forbindelse behandler vi
personopplysninger ved å opprette journal i vårt elektroniske journalsystem. Behandlingen
skjer da som følge av avtale med pasienten, i henhold til plikter vi er pålagt om behandling av
helseopplysninger, bl.a. helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og
brukerrettighetsloven.
2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og
eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av
personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at
dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
3. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi
benytter cookies i forbindelse med Google Analytics og nødvendige cookies for drift av nettsiden fra WordPress. Dette er statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Verktøyene bruker førsteparts
informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er
anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person. Hvis du retter en
henvendelse til oss via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante
opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik
at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi
ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne
statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi
personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

2. Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for
slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg som for eksempel ved
henvisning til spesialistbehandling, ved refusjonskrav til Helfo, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å
gi ut informasjonen.
Vi benytter oss i enkelte tilfelle av databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle
personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta
informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per
i dag:

 •  Opus Dental, Elektronisk journalsystem. Brukes for å opprette elektronisk journal.
 • Norsk Helsenett – drift av nettverk. Dataoverføring til andre databehandlere.
 • Plandent IT – drift og sikkerhet av vårt datasystem.
 • Credicare AS – fakturabehandling.
 • Helfo – eventuelt refusjonskrav
 • 21 century sms – underleverandør for levering av SMS timeinnkalling og påminnelser.
 • Aktuell spesialist ved behov for bistand.
 • Lillestrøm Tannteknikk AS – Levering av tanntekniske løsninger. Personopplysninger
  utleveres når det er behov for pasientkontakt, som oftest ved fargeuttak.
  All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid
Helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli
bruk for dem. Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning,
skal de slettes, jf. pasientjournalloven § 25. Se også helsepersonelloven § 43 og journalforskriften §
14.
Vi lagrer for øvrig dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål
personopplysningene ble samlet inn for.
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke
slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med
deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre
annet følger av særregler i helselovgivningen f.eks. om oppbevaring av pasientjournal.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Pasienter har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1.
Det er særregler for retting eller endring av pasientjournal i helsepersonelloven §§ 42-44, jf.
journalforskriften § 14 mv.
Du har for øvrig rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om
deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve
rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:
www.datatilsynet.no.
For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor. Vi vil svare på
din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk
dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine
personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den
enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

5. Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet
her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:
www.datatilsynet.no.

6. Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av
personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine
kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert
informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Denne nettsiden bruker cookies. Ved fortsatt bruk av nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.  Les mer