Covid-19 retningslinjer

Vi holder åpent for nødvendig tannbehandling alle dager fra 08:00-16:00. Økt behandlingstilbud fra 20 april

Folkehelseinstituttets (FHI) råd til tannhelsetjenesten er at vi skal tilby nødvendig behandling.

Vi følger Helsedirektoratets veileder for forsterket smittevern og FHIs råd. Dette innebærer at vi har iverksatt noen ekstra tiltak utover vanlig basalt smittevern.

Alle pasienter bes sprite hendene ved adkomst og om å skylle munnen med 1% hydrogenperoksid før behandlingen starter.
Videre at pasienter kommer presist til avtalt tid og ikke blir sittende unødig lenge på venteværelse.

Bruk av aerosolgenererende prosedyrer begrenses.  Hvis vi må bruke turbin eller bor med luft og vann settes en duk (kofferdam) på området hvis mulig før behandlingen starter.

Vi jobber 4 hendig med tannlege og tannlegesekretær.

Pasienter med bekreftet eller mistenkt smitte har også et tilbud om akuttbehandling som innebærer henvises til offentlig behandlingstilbud for Viken.
Hvis du svarer ja på en av følgende spørsmål ber vi om at du tar kontakt per telefon:

Dersom svaret er Ja på et eller flere av spørsmålene, skal behandling foregå på
tannklinikk for smittede pasienter om det er behov for tannbehandling. Ved
usikkerhet rundt et eller flere av punktene følges samme rutine.

Dersom svaret er Nei på alle spørsmål antas pasienten å være frisk, og kan
behandles på ordinær tannklinikk etter gjeldende retningslinjer.

Ta kontakt på telefon 63980119, epost: post@ktannlege.no

Denne nettsiden bruker cookies. Ved fortsatt bruk av nettsiden aksepterer bu vår bruk av cookies.  Les mer