Kloke Valg

Gjør kloke valg er en kampanje støttet av Tannlegeforeningen som tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i verste fall kan skade.

Tannlegeforeningen er med i kampanjen Kloke Valg.

Kampanjen har to hovedmålgrupper – behandlere og pasienter – som sammen gjør kloke valg. Kampanjen skal oppfordre til samtale om å finne helsetjenester som

  • det er god evidens for
  • ikke påfører skade
  • virkelig er nødvendig

Den norske legeforening har tatt initiativet til denne norske versjonen av den internasjonale “Choosing wisely” kampanjen. I Norge er bla. følgende foreninger og organisasjoner med på kampanjen:

  • Den norske legeforening
  • Den norske tannlegeforening
  • Norsk pasientforening
  • Norsk kiropraktorforening
  • Norsk fysioterapeutforbund
  • Norsk optikerforbund

For mer informasjon se nettsiden til Den norske tannlegeforening og Choosing wisely kampanjen.