Anbefalinger fra Tannlegeforeningen COVID-19

Tannlegeforeningen har utarbeidet egne anbefalinger for tannbehandling.

Tannlegeforeningen har utarbeidet egne anbefalinger for tannbehandling. Disse bygger på de konkrete anbefalingene fra Helsedirektoratet vi følger.